ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата Политика за поверителност урежда начина, по който фирма "Про-Услуги 101" ООД (далече наричана "фирмата") събира, използва, поддържа и разкрива информация за своите клиенти и посетители на този уебсайт. Фирмата уважава правата на поверителност на своите клиенти и посетители на сайта и предприема всички разумни стъпки за защита на тази информация.

Събиране на информация

Фирмата може да събира информация за клиентите и посетителите на уебсайта си по следните начини:

 • Информация, която ни предоставяте доброволно чрез формуляри за контакт, изпратени имейли или други видове комуникация;
 • Информация, която ни предоставяте доброволно чрез социални мрежи или други уебсайтове, свързани с нашата фирма;
 • Автоматично генерирана информация, която се събира чрез използването на "бисквитки" и други подобни технологии за проследяване;
 • Информация, която получаваме от трети страни, включително социални мрежи и други източници на обществена информация.
Фирмата може да използва информацията, която е събрала за следните цели:

 • За да отговори на запитвания и заявки на клиенти и посетители на уебсайта;
 • За да предостави на клиентите и посетителите на уебсайта информация за продукти и услуги, които биха могли да ги интересуват;
 • За да подобри качеството на услугите, предлагани от фирмата;
 • За да съобрази продуктите и услугите на фирмата с нуждите и интересите на клиентите и посетителите на уебсайта;
 • За да съобрази маркетинговите и рекламни кампании на фирмата с нуждите и интересите на клиентите и посетителите на уебсайта;
 • За да предотврати мошеничества и други незаконни дейности;
 • За да изпълни правни задължения, включително за съхранение на данни за фактуриране и данни за данъчни цели;
 • За да подобри и оптимизира функционалността и сигурността на уебсайта и услугите на фирмата;
 • За да провежда анализ на данните и статистически изследвания с цел подобряване на продуктите и услугите на фирмата;
 • За да осъществява вътрешни административни дейности, като например управление на базите данни и системите за съхранение на информация.

Фирмата ще използва информацията, която е събрала, само за целите, за които е била събрана и само при спазване на приложимото законодателство и настоящата политика за поверителност. Фирмата няма да продава, наема или предоставя на трети страни лични данни на клиентите и посетителите на уебсайта, освен ако това е необходимо за изпълнението на законови задължения или в случаи, когато клиентът или посетителят на уебсайта дава своето явно съгласие за това.